احسان یارشاطر، بنیان‌گذار دانشنامه ایرانیکا (دهم شهریور ۱۳۹۷) در سن ۹۸ سالگی در کالیفرنیا در گذشت.+

احسان یارشاطر، بنیان‌گذار دانشنامه ایرانیکا (دهم شهریور ۱۳۹۷) در سن ۹۸ سالگی در کالیفرنیا در گذشت.